Mycket eller lite. Ofta eller sällan.
– dina behov styr

Som komplett ytbehandlare klarar vi alla planmöbler. I dagsläget har vi två automatiska lackeringslinjer; en för vattenbaserad UV-lack och färg, och en så kallad full-UV-linje där färgen valsas på. Anläggningen har höga prestanda och klarar även riktigt stora produktionsserier.

Utöver det har vi en omfattande manuell lackering i traditionella sprutboxar där vi tar oss an mindre serier och kundunika uppdrag.
Bets och lasyr är det en växande efterfrågan på, men även klarlack, olja och olika pigmenterade färger förekommer frekvent.

Vi står för hög leveranssäkerhet!